KEMUDAHAN

Perpustakaan
Bilik Tayangan
BBM
SAlc
NILAM
Makmal Komputer
EDUWEBTV

PROGRAM

1. Penerangan program dan aktiviti PSS jangkamasa panjang (5 tahun) dan jangkamasa pendek (1 tahun)
2. Carta Gant program dan aktiviti.
3. Termasuk perbelanjaan atau kos satu-satu program.
4. Penilaian program.

JAWATANKUASA

Jawatankuasa Induk, Kerja, Perpustakaan dan jawatankuasa yang lain.